Vi bygger för kommande generationer

Från idé till verklighet

SA Englund är ett företag inom byggsektorn. Vi lever efter våra värdeord ödmjukhet, samarbete, långsiktighet och engagemang och det märks på arbetsplatsen. Som medarbetare på SA Englund utvecklas man både privat och som medarbetare. 

Vi har ett flexibelt förhållningssätt och arbetar alltid projektanpassat med lösning ar som fungerar för såväl stora som små projekt. Våra medarbetare har lång och bred branscherfarenhet, därför vet vi vikten av att kunna lyssna och ta återkoppling från våra samarbetspartners och kunder. Hos oss hittar ni en partner som sätter värde i kontinuerlig dialog.

SA Englund växer hållbart i takt med marknadens efterfrågan och utvecklingen är positiv. Med ett engagemang och stolthet över branschen vill vi fortsätta sysselsätta fler och fler yrkesarbetare. SA Englund är kort sagt en partner att räkna med!

Ansvar. Stolthet. Medmänsklighet.

Vår värdegrund ”Ansvar. Stolthet. Medmänsklighet” gör att vi tillsammans skapar en bra slutprodukt och arbetar för en bättre miljö, där vår ambition är att bygga så hållbart som möjligt.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan vid både nyproduktion och renovering. Samtliga bygg- och renoveringsprojekt ska utföras med stor varsamhet och med särskild hänsyn till såväl miljö som hälsa och säkerhet. Till exempel är merparten av trämaterialet som vi använder hämtat från de Norrbottninska skogarna. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer gällande transport, avfallshantering och miljövänlig byggteknik.

Miljön inkluderar också arbetsmiljön. Vi främjar en god arbetsmiljö och vill att vår personal ska trivas tillsammans, även utanför arbetstid. Vår filosofi är att nöjda medarbetare gör det bästa jobbet.