Om oss

Vi bygger för framtiden i Norrbotten

SA Englund AB är ett norrbottniskt privatägt företag inom byggsektorn. Vår verksamhet är indelad i tre områden: entreprenader, byggservice och vår egen husfabrik

SA Englund grundades redan 1924. Detta innebär att vi hunnit träna under lång tid, och har blivit väldigt bra på det vi sysslar med.

Långsiktighet, kontinuitet och målmedvetenhet genomsyrar det dagliga arbetet, där vi alltid vill leverera en bra slutprodukt. Vi är med våra kunder från start till mål.

För att lyckas med detta är våra medarbetare vår främsta resurs. Hög kunskap, lojalitet och yrkesstolthet kännetecknar vår personal, vilket vi vet våra kunder uppskattar.

Vårt stora antal medarbetare innebär också att vi har kapacitet att ta oss an avancerade projekt, som kräver många olika former av kompetens. På SA Englund bygger vi för framtiden i Norrbotten.

Vår historia

Timeline

1924
Företaget grundas
Företaget grundas

Företaget grundas av Sven Albert (SA) Englund. Han föddes i Näsbyn 1892, utvandrade till Amerika 1912 och återvände sedan till Sverige för att bli byggmästare. Han och frun Linnéa fick fyra söner.

1959
Ombildas till AB

SA Englund ombildas till aktiebolag.

1960
Sönerna tar över

I början av 1960-talet tar sönerna Nils och Mårten över firman, med ungefär samma inriktning.

1983
Företaget säljs

Företaget säljs till Hallströms och Nisses AB, nuvarande PEAB.

1989
Köper tillbaka företaget

Nils söner, Lennart och Lars, köper tillbaka SA Englund. Lennart och Lars driver nu företaget.

2000
Startar husfabrik

Runt millennieskiftet startar SA Englunds husfabrik.

2021
Ägarstruktur

SA Englund ägs av Lennart Englund samt syskonen Olov Englund och Jenny Englund Isaksson.

2023
Ny ägarstruktur 2023
Ny ägarstruktur 2023

2023 övertog Olov Englund & Jenny Englund Isaksson ägandet av SA Englund.