Husfabrik

Husfabrik med fokus på kvalitet

I SA Englunds byggentreprenaddel tar vi oss ann alla typer av byggnationer som nyproduktion och ombyggnation av lokaler som bostäder, näringsfastigheter och industrilokaler åt både privata, kommunala och statliga beställare.  I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. 

Vi har resurser att vara med under hela processen, från projekteringsfasen, tillsammans med arkitekter och konstruktörer.

Ju tidigare vi kommer in i ett projekt, desto mer kan vi påverka, vilket både är kostnadseffektivt och säkrar kvaliteten på slutprodukten.