Företaget säljs till Hallströms och Nisses AB, nuvarande PEAB.