Nils söner, Lennart och Lars, köper tillbaka SA Englund. Lennart och Lars driver nu företaget.