2023 övertog Olov Englund & Jenny Englund Isaksson ägandet av SA Englund.